วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แค่กินถั่วทุกวัน ก็อายุยืนขึ้นได้วารสาร International Journal of Epidemiology ติพิมพ์ผลการศึกษาของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมาสทริชท์ ในเนเธอแลนด์ ที่ระบุว่า การกินถั่ววันละครึ่งกำมือ จะช่วยความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ยืดอายุให้ยืนยาวขึ้น

โดยจากการศึกษามาเป็นเวลาถึง 10 ปี พบว่า การรับประทานพืชตระกูลถั่วทุกวัน อย่างน้อยวันละ 10-15 กรัม ช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเฉลี่ย 23% แต่ทั้งนี้ ไม่ได้รวมถึงการรับประทานเนยถั่วที่มีส่วนประกอบของเกลือและไขมันทรานส์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้

คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาชาวดัชต์กว่า 120,000 คน ในช่วงอายุระหว่าง 55-69 ปี ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารและรูปแบบการใช้ชีวิตตั้งแต่ปี 2529 แล้วสังเกตุดูอาการในช่วง 10 ปีให้หลัง ก็พบว่า กลุ่มคนที่รับประทานถั่ว มีความเสี่ยงน้อยลงที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง เบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคทางระบบประสาท อีกทั้งยังพบว่าการบริโภคพืชตระกูลถั่ว หรือถั่วลิสงเฉลี่ยวันละ 15 กรัมยิ่งให้ผลที่ชัดเจน เพราะกลุ่มผู้ที่รับประทานถั่วเป็นประจำยังรับประทานผักและผลไม้มากกว่าคนกลุ่มอื่น ส่วนผู้หญิงที่ทานถั่วก็มักมีรูปร่างผอมบางกว่า

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น