วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

10 อาชีพ สายศิลปศาสตร์ในต่างประเทศ ที่ได้เงินเดือนสูง

การเรียนคณะสายศิลปศาสตร์ อาทิ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งคณะยอดฮิตที่น้องๆ นักศึกษาในประเทศไทยให้ความสนใจ ที่ต่างประเทศเองก็เช่นกัน นอกจากจะได้รับความสนใจแล้ว คนที่เรียนจบสายศิลปศาสตร์ออกไปทำงานแล้วยังได้ผลตอบแทนเป็นเงินเดือนที่สูงมากๆ ด้วย วันนี้เราจะพาน้องๆ นักศึกษาไปดูผลสำรวจเงินเดือน “Liberal arts Degree” ที่ชื่อว่า “National Association of Colleges and Employers (NACE)” ของคนทำงานในต่างประเทศที่จบการศึกษาสายศิลปศาสตร์กันค่ะ ขอกระซิบบอกก่อนเลยว่า เงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นของเขานั้นสูงมากๆ $40,000 ต่อปี คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1.3 ล้านบาทเลยนะ และ 10 อาชีพในสายศิลปศาตร์ต่อไปนี้ คือ 10 อาชีพที่มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดในต่าวประเทศค่ะ มีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆ กันเลย
10 อาชีพ สายศิลปศาสตร์ในต่างประเทศ ที่ได้เงินเดือนสูง
1. นักเศรษฐศาสตร์ (Economist)
10 อาชีพ สายศิลปศาสตร์ เงินเดือนสูง

รายได้เฉลี่ยต่อปี : $40,000 - $200,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 - 6,895,400 บาท
เศรษฐกิจทั่วโลกต่างเชื่อมโยง พร้อมกันนั้นก็มีการแข่งขันสูง จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมนักเศรษฐศาตสต์จะได้ผลตอบรับที่สูง ยิ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ในเชิงลึกด้านเศรษศาสตร์มากเท่าไร ยิ่งทำให้ตัวคุณน่าสนใจ  และเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ มากขึ้นด้วย การเรียนเศรษฐศาสตร์สามารถประกอบอาชีพได้หลายสายงาน อาทิเช่น  พนักงานในธนาคาร พนักงานในองค์กรระหว่างประเทศ นักวิจัย นักวิชาการด้านธุรกิจการค้า และเศรษฐกิจ อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา นักวิเคราะห์ระบบ และนักวางแผนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น
       
       2. นักโบราณคดี (Archaeologist)
สาขาโบราณคดี 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $40,000 - $171,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 - 5,910,100 บาท
ดูเหมือนว่าการเรียนโบราณคดีในบ้านเราจะยังมีไม่มาก เพราะมีเปิดสอนอยู่ที่เดียว คือ คณะคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ แต่กลับกันในต่างประเทศอาชีพนักโบราณคดีถือว่าได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก และได้เงินเดือนค่อนข้างสูงเลย

3. นักสังคมวิทยา (Sociologist)
นักสังคมวิทยา

 รายได้เฉลี่ยต่อปี : $55,000 - $97,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,900,900 - 3,352,520 บาท
วิชาสังคมวิทยาป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตทางสังคม บทบาทหน้าที่ของนักสังคมวิทยาในด้านการวิจัยมักจะก่อให้เกิดนโยบายทางสังคมใหม่ ๆ อยู่เสมอ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และปริมาณ ในต่างประเทศงานในด้านนี้ถือว่ามีความสำคัญมากในองค์กรต่าง ๆ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างกว้างขวาง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เช่น งานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ งานพัฒนาชุมชน งานด้านฝึกอบรมและพัฒนา งานนโยบายและแผน งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นต้น
    
       4. นักจิตวิทยา (Psychologist)
10 อาชีพ สายศิลปศาสตร์ เงินเดือนสูง


         รายได้เฉลี่ยต่อปี : $67,000 - $90,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,315,650 - 3,110,580 บาท
       ศิลปศาสตร์ในด้านจิตวิทยาเปิดสอนมากมายในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ของวิชาจิตวิทยาในประเทศอังกฤษ และอเมริกาถือเป็นศูนย์กลางของวิชาจิตวิทยาทางความคิด เรียนรู้จากผู้มีความสามารถโดยตรง เป็นหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำวิจัย เช่นเดียวกับการเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรจิตวิทยาในระดับปริญญาตรีจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่การจะประกอบอาชีพเป็นนักจิตบำบัด คุณจำเป็นต้องมีความรู้ในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้วย ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นที่ต้องการด้วยเช่นเดียวกัน หากมองในแง่ของค่าตอบแทนแล้วถือว่าค่อนข้างสูง ถือว่าสูงที่สุดใน 10 อาชีพเลยทีเดียว

       
      
       5. ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relations Specialist)

ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์   
      รายได้เฉลี่ยต่อปี : $40,000 - $73,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 - 2,523,000 บาท
       การประชาสัมพันธ์ (Public relation) เป็นส่วนประกอบทางด้านการตลาดที่สำคัญ นอกเหนือจากการโฆษณา เน้นเรื่องการติดต่อสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพพจน์ขององค์กร โดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้และความคิดเห็น เป็นการจูงใจให้บุคคลให้การสนับสนุนองค์กร โดยการติดต่อประสานงานกับนักข่าว เพื่อโปรโมทองค์กรหรือบริษัท ส่งเสริมภาพลักษณ์ของลูกค้า  ผู้ที่จะทำงานประชาสัมพันธ์ได้จะต้องจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์, การสื่อสาร, สื่อสารมวลชน หรือประชาสัมพันธ์
      6. ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Specialists)
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรพยากรบุคคล 
รายได้เฉลี่ยต่อปี : $42,000 - $72,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,379,080 - 2,488,470 บาท
งานด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เรียกกันติดปากว่า “HR” ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งเป็น HR ประจำบริษัทนั้นจะต้องเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี อัธยาศัยดี เพราะจะต้องทำงานร่วมกับคนหลากหลายอาชีพและบุคลิก เป็นผู้ที่ทำหน้าที่คัดสรรบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาทำงานร่วมกันภายในองค์กร หรือในด้านงานฝึกอบรม HR จะต้องเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการทำแผนพัฒนาพนักงานในองค์กร ผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพด้านตนี้จะต้องเรียนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ, ความสัมพันธ์แรงงาน, บริหารงานบุคคล หรือพฤติกรรมศาสตร์
  7. นักออกแบบกราฟิกและศิลปิน (Graphic Designer or Artist)


รายได้เฉลี่ยต่อปี : $33,000 - $65,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,137,740 - 2,241,000 บาท
      
ปัจจุบันงานกราฟฟิคมีบทบาทสำคัญมากในการออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตสื่อด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น นิตยสาร วารสาร หนังสือ โฆษณา ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือแผ่นพับใบปลิวต่าง ๆ จึงทำให้นักศึกษาที่เรียนจบทางด้านศิลปะและการออกแบบ มีความต้องการมากในต่างประเทศ นักออกแบบกราฟฟิค เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่จะต้องผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ หาไอเดียใหม่ ๆ เพื่อมาใช้ในงานอยู่ตลอดเวลา ทั้งงานโฆษณา ออกแบบผลิตภัณฑ์ แอนนิเมชั่น เกมส์ดิจิตอล รวมไปถึงนักออกแบบเว็บไซต์ มีความต้องการสูงในตลาดออนไลน์
             
8. นักเขียน (Writer)
10 อาชีพ สายศิลปศาสตร์ เงินเดือนสูง

     รายได้เฉลี่ยต่อปี : $57,000 - $65,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,965,190 - 2,241,000 บาท
นักเขียน เป็นอาชีพในสาขานิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือเรียกว่าคณะวารสารศาสตร์ ในบางมหาวิทยาลัย ที่ใช้ทั้งทักษะของภาษาและการเขียน มีความเป็นอิสระ และเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นนักเขียน สำหรับวารสาร แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ วิทยุ หรือโทรทัศน์  ถือเป็นสายอาชีพที่ผสมผสานทักษะ และวิชาความรู้ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน นักเขียนบางคนทำงานเป็นผู้สื่อข่าว ที่สามารถสัมภาษณ์และรายงานข่าวตามข้อเท็จจริงภายหลังจากกระบวนการวิเคราะห์ออกมาแล้วได้ด้วยตัวเอง หรือนักเขียนสื่อโฆษณา ตามเว็บไซต์และช่องทางสื่ออื่น ๆ ซึ่งนักเขียนสื่อการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในต่างประเทศ ในบ้านเราเองก็ถือว่าอาชีพที่เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจ ยิ่งเป็นนักเขียนที่วาดภาพประกอบได้ด้วย ก็จะยิ่งน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
             
9. นักสังคมสงเคราะห์ (Social Worker) 


          รายได้เฉลี่ยต่อปี : $37,000 - $56,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,275,650 - 1,930,710 บาท
อาชีพสำหรับผู้ที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และต้องการที่จะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลต่าง ๆ ได้แก่ เด็ก เยาวชนและครอบครัว, สังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์, กระบวนการยุติธรรม, พัฒนาชุมชน, ผู้สูงอายุ, แรงงานและสวัสดิการ นักสังคมสงเคราะห์จะต้องมีวุฒิปริญญาตรี หรือจบปริญญาโทในด้านการบริการมนุษย์, จิตวิทยา หรือสังคมวิทยา สำหรับประเทศไทย มีเพียง 2 สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ นั่นก็คือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในประเทศไทยถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไรนัก เพราะมีอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างต่ำ
      
      
10. ครู (Teacher)
10 อาชีพ สายศิลปศาสตร์ เงินเดือนสูง

          รายได้เฉลี่ยต่อปี : $47,000 - $52,000 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,620,420 - 1,792,800 บาท
 การศึกษาในวิชาศิลปะ, ภาษา, วิทยาศาตร์ และสังคมศาสตร์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นมากในการประกอบอาชีพครู ซึ่งสายวิชาเหล่านี้จะรวมอยู่ในคณะศิลปศาตร์ ที่สามารถแยกเอกไปเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ ในโปรแกรมศิลปศาสตร์ของต่างประเทศมีการฝึกอบรมเพื่อสามารถเรียนจบออกมาเป็นครูได้โดยต้องผ่านการทดสอบ เช่นเดียวกับในประเทศไทย ผู้ที่เรียนจบศิลปศาสตร์จะสามารถไปเป็นครูได้ก็ต่อเมื่อผ่านการสอบเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพครูจึงจะสามารถไปประกอบอาชีพครูได้ในต่างประเทศ เงินเดือนจะมีอัตราเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับปริญญาด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก:
เครดิตภาพจาก:
www.onlinedegrees.com
ภาพยนตร์ As Above So Below
www.bls.gov/ooh/life-physical-and-social-science/psychologists.htm
http://lemastergroup.com/public-relations/
http://rileysinuganda.blogspot.com/2013_01_01_archive.html
http://script.today/script/newsDetail?id=3193128

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น